- Tôi chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì hơn

Bão lũ diễn biến khốc liệt tại Việt Nam

Hạn mặn lịch sử năm 2020

Kết hợp đại dịch Covid-19 trở thành cuộc khủng hoảng kép tại Việt Nam

Tổ chức liên minh Na Uy

Nuôi dưỡng nhân phẩm vì thế giới còn nhiều bất công

Hơn 20 năm tại Việt Nam

Tổ chức Liên Minh NaUy đến làm việc tại Việt Nam từ năm 1996. Những lĩnh vực can thiệp chính bao gồm Giáo dục hòa nhập, Tạo việc làm và Ứng phó với Biến đổi khí hậu. Những dự án chính của chúng tôi được triển khai tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới về biến đổi khí hậu.

Đọc thêm

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu