200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

Có hơn 200 học viên phụ nữ đã hoàn thành chương trình đào tạo 40 giờ về quản lý kinh doanh cơ bản. Giờ đây, các chị có thêm kỹ năng để cải thiện công việc kinh doanh hiện tại hoặc bắt đầu một ý tưởng kinh doanh mới. Dưới đây là những hình ảnh các lớp học từ đầu năm 2019
(Ảnh phải từ Cái Bể)

200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

(Cai Lay)

Trong hợp phần này, tổ chức NMAV hợp tác với Hội LHPN tỉnh Tiền Giang để thực hiện “chương trình khởi sự kinh doanh” (gọi tắt là WEP). Chương trình này tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao kiến thức quản lý và liên kết thị trường để củng cố công việc kinh doanh buôn bán nhằm thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Chương trình đào tạo gồm có 2 chủ đề phù hợp cho từng đối tượng cụ thể. Chủ đề “quản lý kinh doanh cơ bản” (gọi tắt là BMT) được tổ chức cho những chị em đã và đang làm kinh doanh nhằm giúp họ tăng cường kiến thức, kỹ năng để quản lý tốt và phát triển tối ưu các tiềm năng kinh doanh của cơ sơ mình.

200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

(Tan Phuoc)

Chủ đề “ý tưởng kinh doanh” (gọi tắt là SYB) tập trung vào những đối tượng là những chị em đang ấp ủ một ý tưởng kinh doanh và quyết tâm biến ý tưởng đó thành hiện thực. Khi đến với lớp SYB, học viên sẽ được giảng viên và tư vấn hướng dẫn cách xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết để có thể mở một cửa tiệm cho mình. Sau đó, học viên sẽ được giới thiệu đến quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là CWED), là một quỹ xã hội của Hội LHPN tỉnh, để vay vốn đầu tư khởi sự mô hình kinh doanh của mình.

200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

(Tan Phuoc)

Chương trình WEP được thiết kế nhằm xây dựng nguồn lực bền vững cho Hội LHPN tỉnh và cũng phù hợp với đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 của trung ương hội, được TT phê duyệt ngày 30/6/2017. Chúng tôi tuyển chọn những cán bộ phụ nữ có tinh thần cam kết tham gia đào tạo nâng cao năng lực để trở thành những giảng viên nguồn.

Chương trình đào tạo giảng viên nguồn do Viện hợp tác phát triển Châu Âu (IECD) thực hiện dựa trên nhu cầu lĩnh hội của học viên nhằm giúp họ được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng cho việc giảng dạy sau này. Việc tuyển sinh học viên được thông báo thông qua mạng lưới hội phụ nữ cấp cơ sở. Học viên được giới thiệu về chương trình và nội dung của chương trình WEP trong buổi thảo luận định hướng.

200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

(Cho Gao)

Sau đó, học viên chính thức tham gia khóa đào tạo gồm 10 buổi học trên lớp với các chủ đề: xác định mục tiêu thông minh, xác định sản phẩm/dịch vụ và đối thủ cạnh tranh, quản lý nguồn nhân lực, quy trình, lập ngân sách và kiểm soát, định giá sản phẩm, lợi nhuận, quản lý tài chính, v.v…Bên cạnh đó, học viên sẽ có 4 buổi hỗ trợ tại cửa tiệm để giảng viên tư vấn cá nhân cho từng mô hình kinh doanh cụ thể. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tiếp tục được hỗ trợ tư vấn kinh doanh sau 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

200 phụ nữ sẵn sàng kinh doanh

(Go Cong)

Sau gần 1 năm thực hiện chương trình, hơn 200 phụ nữ đã được cải thiện những kỹ năng về quản lý, phát triển kinh doanh, tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Chúng tôi rất mong đợi ngày càng có nhiều phụ nữ làm chủ kinh doanh thành công trong công việc và trong cuộc sống.

Tìm hiểu thêm về tài chánh vi mõ và tạo việc làm 

Business management training in Cai Be

Trang web này về Tổ chức Liên Minh NaUy tại Việt Nam. Liên hệ

Tổ chức Liên Minh NaUy làm việc tại nhiều quốc gia.
Đọc thêm về Tổ chức Liên Minh NaUy toàn cầu